Hjem > Nyheter > Bedriftsnyheter

Oppmerksomhet på valg av brennbare gassdetektorer for kjemiske anlegg

2024-04-07

Gassene som produseres av kjemiske anlegg under produksjonsprosessen inkluderer svovelholdige forbindelser, klorholdige forbindelser, karbonoksider, hydrokarboner, oksyhalogenider osv. Den spesifikke gassen inneholder mange typer, og de fysiske og kjemiske egenskapene er relativt komplekse, og noen Det kan være giftig. Sammensetningen av brennbare gasser i gasser produsert av ulike kjemiske industrier er også svært forskjellig. For eksempel inkluderer de brennbare gassene i den blandede gassen produsert av klor-alkaliindustrien hovedsakelig vinylklorid, acetylen, etc.; de brennbare gassene i blandingsgassen produsert av nitrogengjødselindustrien inneholder hovedsakelig nitrogenoksider, karbonmonoksid, ammoniakk, svoveldioksid, metan, etc.


I utformingen av det kjemiske anlegget kan det legges til et alarmsystem for giftig gass for kontinuerlig å overvåke lekkasje av giftig gass i miljøet rundt prosessenheten eller lagrings- og transportanlegget, og alarm i tide for å sikre sikkerheten til enheten og person.


På grunn av den komplekse sammensetningen av brennbar gass i kjemiske anlegg, hvilke faktorer bør tas i betraktning ved valg av detektormodell for brennbar gass for kjemiske anlegg? Yi Yuntian kombinerte år med bransjeerfaring for å sortere ut noen få elementer og håper å hjelpe flere mennesker.


1. Fjern egenskapene til bruksmiljøet på stedet, for eksempel de spesifikke forholdene til parametere som temperatur, fuktighet, trykk osv.


2. Hensikten med å vite behovet for en brennbar gassdetektor er å forstå hvorfor du trenger en brennbar gassdetektor


3. Hva er måleområdet til detektoren for brennbar gass, det vil si hva er rekkevidden til detektoren for brennbar gass? Det er klare parameterkrav, gi denne parameteren direkte til kundeservicepersonalet, de vil gi deg det mest passende utvalget i henhold til tidligere kundetilfeller.


4. Hva er installasjonsmetoden? Etter å ha bekreftet driftsmiljøet til detektoren for brennbar gass, kan du i utgangspunktet bestemme installasjonsmetoden til detektoren for brennbar gass. Det finnes vanlige bærbare detektorer for brennbar gass og fast installasjon av detektorer for brennbar gass. Hvis det er enkelt å bære, vil den bærbare detektoren for brennbar gass velges for sporadisk inspeksjon. Hvis den trenger å fungere i lang tid, hvis den er i drift i 24 timer, vil den faste detektoren for brennbar gass velges.


5. Hva er prisen på detektoren for brannfarlig gass? Detektoren for brennbar gass varierer fra hundrevis til titusenvis. Den viktigste faktoren avhenger av brennbar gassdetektors rekkevidde, deteksjonsprinsipp, installasjonsmetode etc., samt merke og service.


6. Hvordan velge en produsent av brennbar gassdetektor, prøv å velge et selskap med kvalifikasjonssertifikat, FoU-styrke og produksjonsverksted, for å sikre ettersalgsservice, og prisen vil generelt være billigere enn agenten.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept